menu
Home
Aanbod

Zee van Tijd

‘Zee van Tijd’ is een ouder-kind weekendprogramma voor ouders en hun puber, of ouders en hun groep 8 kind op Ameland, waarbij je een zee van tijd hebt voor en met elkaar.
De vele kinderen die ik in mijn werk al mocht coachen hadden/hebben veelal iets gemeenschappelijks; ze willen begrepen worden, in contact zijn, vinden het fijn dat ze serieus genomen worden en dat er naar hen geluisterd wordt, iets waar ieder kind, ieder mens behoefte aan heeft.
Als je als ouder écht wil horen wat je kind te zeggen heeft, ervaart, of voelt, dan ben je in verbinding. Dit programma draait om contact, gaat over samen, gaat over naar elkaar willen luisteren en elkaar willen begrijpen. Een heel weekend lang nodig ik jou/jullie uit om jezelf te kunnen en durven zijn, in het hier en nu, dicht bij jezelf, bewust zijn en zijn zoals je het liefst, het diepst in je hart zou willen zijn. Hierbij is de natuur van Ameland onze grootste hulpbron en zullen we zoveel als mogelijk buiten zijn met elkaar.
Het weekend is helend en helpend om in ‘in verbinding’ zijn met je kind én in verbinding te zijn met jezelf (want alleen dán kan je in verbinding zijn met je kind). Het brengt je dichter bij elkaar, zorgt voor begrip en een gevoel van veiligheid en er is aandacht voor elkaar. En… alles wat je aandacht geeft, groeit!

Programma

Data
Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 november 2024

Heen: vrijdag om 14.45 of 17.15 uur de boot van Holwerd naar Ameland

Terug: zondagmiddag om 16.00 uur de boot terug naar Holwerd

Locatie
De bungalow op eco-camping tussen Wad en Strand

Investering
Voor jou en je kind samen: € 795,-

Inclusief

  • overnachtingen
  • alle maaltijden
  • excursies
  • coachprogramma

Exclusief

  • de reis naar Holwerd  en terug
  • de bootovertocht

Voel jij dat je de relatie met je (puber)kind wat extra tijd, aandacht en verdieping mag geven?

Vraag me naar het programma ‘Zee van tijd’ op Ameland!