menu
Home
Aanbod

Familie-
opstellingen

zo’n jaar of 10 geleden kwam ik in aanraking met systemisch werken en systemisch denken en – kijken. Ik wilde destijds nog hardnekkig alles begrijpen. Nog steeds heb ik die neiging, maar ondertussen ‘weet’ ik dat het veel vrijer voelt om niet alles te willen én hoeven begrijpen. Zo ook bij het opstellingenwerk.
Heel fijn om aan mensen terug te geven die zeggen: “Ik begrijp het niet! En toch voel ik dat het  klopt.” dat je het ook niet hóeft te begrijpen en dat hetgeen je voelt en ervaart kloppend is. Eigenlijk het ultieme vertrouwen dat wat zich laat zien, dat wat gevoeld wordt en ervaren wordt ook precies dat is dat gezien, gevoeld en ervaren WIL worden. Zichtbaar WIL worden. Zodat het vervolgens erkend mag worden.

"Je bent als mens veel meer verbonden met je familie dan je kunt bevroeden. Een familie is een systeem waarin iedereen zijn eigen plek heeft en onlosmakelijk met de ander is verbonden”.

Wat is dat, een familieopstelling?

We zijn allemaal geboren, dus we maken allemaal onderdeel uit van een familiesysteem. Je ouders, grootouders, broers en zussen, ooms en tantes en een hele waaier van voorouders vormen als het ware de klei waaruit jij geboetseerd bent. Al deze mensen hebben hun stempel achtergelaten op jou. Zo kunnen gebeurtenissen van generaties lang terug, bijvoorbeeld oorlog, misbruik, criminaliteit, uitbuiting, abortus, emigratie, adoptie, het vroegtijdige overlijden van familieleden, echtscheiding, enzovoort, vaak volledig onbewust in de familie doorwerken en zijn er patronen ontstaan die alle leden van een familie in meer of mindere mate beïnvloeden. Soms weet je diep van binnen dat die (onbewuste) patronen jouw gedrag bepalen. Je loopt ergens tegen aan, ‘weet het’ maar krijgt het vervolgens maar moeilijk veranderd. Of je ziet met lede ogen aan hoe je kind worstelt en je herkent daarin delen van jezelf. Of het lijkt bijvoorbeeld maar niet te lukken om een liefdevolle relatie op te bouwen.
Tijdens een familieopstelling krijg je inzicht in hoe personen en gebeurtenissen binnen jouw systeem van herkomst van invloed zijn op jouw gedragspatronen en overtuigingen. Het maakt inzichtelijk hoe jij je verhoudt binnen een groep mensen, bijvoorbeeld je familie of collega’s, en wat de werking is van diens (ongeschreven) regels en wetten.

Een familieopstelling is een dynamisch soort ‘tableau vivant’ waarin de leden van een familiesysteem worden gerepresenteerd door personen die zich daarvoor beschikbaar stellen. De opgestelde personen zijn dus niet de echte familieleden en het is ook niet nodig dat deze aanwezig zijn. Deze representanten stellen zich vanuit een innerlijke beweging op in de ruimte en geven daarmee een beeld weer dat informatie geeft over het familiesysteem van de vraagsteller.

bron: www.ivsw.nl

Opstellingenavond

Ik verzorg regelmatig een opstellingenavond.

Zou je graag een keer een vraag in willen brengen tijdens zo’n avond? Dan vraag ik hier € 75 voor.
Vind je het fascinerend om als representant te leren en te ontdekken tijdens een opstellingenavond, dan betaal je € 35.

Data
Woensdag 26 juni

Er is op een avond maximaal plaats voor 3 vraagstellers en 10 representanten.

Benieuwd of een familieopstelling jou iets kan brengen?

Vraag me gerust om meer informatie.