menu
Home
Aanbod

Inspiratie

Inspiratie komt van het Latijnse woord ‘in spirare’. In die taal betekent ‘spirare’ blazen of ademen. ‘Inspirare’ betekent dus zoiets als inademen, of inblazen. Ook ‘spiritus’ is een Latijns woord en betekent geest, of ademtocht.
Ik moet denken aan de woorden ‘inspiratie’ en ‘spiritueel’ die voor mij door deze Latijnse vertaling gevoelsmatig echt bij elkaar horen. Alsof je, wanneer je inspireert, de geest, of zelfs de ziel ergens in kan en mag blazen; bezieling en begeestering.
Wanneer je anderen inspireert, dan weet je anderen mee te nemen in je enthousiasme, kun je anderen aanzetten tot iets, in beweging brengen, ja, dan blaas je dus als het ware ergens leven in.

Met mijn lezingen, mijn blogs en de podcasts
‘Van Belang’ hoop ik je te inspireren, te enthousiasmeren en je in beweging te brengen.

Laat je inspireren!

Direct naar